Organisatie

De NAS heeft een Raad van Toezicht met daaronder een eenkoppige Raad van Bestuur.
De NAS heeft vijf afdelingen: Dag- en nachtopvang; dagbesteding en activering; maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding en wonen. Deze afdelingen hebben elk een leidinggevende die lid is van het Managementeam. Het bedrijfsbureau valt onder de directeur/bestuurder.
Het bedrijfsbureau bevindt zich op de Vijverhofstraat waar ook de dag- en nachtopvang is gevestigd.

Voor de jaarrekening 2019 zie hier.