Vacatures

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een eigen-wijze organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Wij richten ons o.a. op zorg mijdende inwoners van de stad, dak- en thuislozen en verslaafden. Vaak is er sprake van een dubbele diagnose en een complexe achtergrond. De NAS heeft haar kernwaarden als volgt geformuleerd: betrokkenheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en inclusie. Die kernwaarden worden door de hele organisatie doorleefd.

Ambulant Woonbegeleider Jongvolwassenen (HBO-niveau)

Straatdokter

Verpleegkundige

Activiteitenbegeleider

Stageplaatsen 2022 – 2023 

Scroll naar boven