Geen eigen huis maar wel een plek om thuis te komen.

De NAS heeft diverse woonlocaties die we kleinschalige pensions (kort: KP’s) noemen. In de kleinschalige pensions kun je stap voor stap met begeleiding toewerken naar zelfstandig wonen. Je kunt hier maximaal 18 maanden verblijven. In deze periode leer je hoe je zelfstandig kunt wonen. Na deze 18 maanden helpen we je bij de doorstroom naar een zelfstandige woning.
Je komt alleen in aanmerking voor een kamer in een KP als je een WMO indicatie (of IFZO) en inkomen hebt. Dit laatste betekent dat je al in begeleiding bent bij de NAS of een andere organisatie. Om in begeleiding te komen, kan je contact opnemen met een Wijkteam in jouw buurt, via het Jongeren Loket, Centraal Onthaal of direct de NAS te benaderen door bijvoorbeeld langs te gaan. Zie voor spreekuurtijden het einde van deze tekst.
Een aanmelding voor een KP wordt binnen 1 week behandeld. Daarna krijg je een intake plaats op de woonlocatie (zie onder de adressen) met een medewerker aldaar en je begeleider vanuit de NAS. Indien je begeleiding ontvangt bij een andere organisatie is het zeer wenselijk dat de begeleider vanuit die organisatie ook aanwezig is bij dit gesprek.
Als er een match is, dan kan er overgegaan worden tot plaatsing, mits er kamers vrij zijn. Is dit niet het geval, dan bespreken we wat mogelijk is.

Wat zijn nu die stappen?

Vanaf de eerste dag van het verblijf binnen een KP, heb je een persoonlijk begeleider. Dit is jouw contactpersoon voor de komende 18 maanden. Samen stel je een begeleidingsplan samen waarin je doelen stelt. Wekelijks ga je na of de doelen haalbaar zijn en of je vooruitgang boekt in jouw leven. Het plan wordt ten minste halfjaarlijks bijgesteld. Werken aan je nieuwe leven is een serieuze onderneming en dat is ook de reden dat we je bij aanvang vragen om het plan ter akkoord te ondertekenen. De NAS helpt je om op eigen benen te staan en om weerbaarder te worden zodat je, in het geval het tegenzit, toch weer doorgaat. Belangrijke belemmeringen die spelen zijn bijvoorbeeld schulden. Om dit op te lossen en te voorkomen is het nodig dat je zelf inzicht in de financiën krijgt. Weerbaar word je ook van vriendschappen en relaties. We helpen je daarom bij het aangaan van sociale contacten. Een baan of studie zorgt voor inkomen en regelmaat in je dagelijkse leven. We kijken met jou naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt of de mogelijkheid van een studiestart.

Wat biedt een KP?

 • Begeleiding op locatie 5 dagen per week binnen kantoortijden.
 • Gedeelde badkamer, toilet en keuken
 • Sociaal beheerders in avonduren en in de weekenden. Dit zijn geen begeleiders maar mensen die toezien op de rust en veiligheid binnen het KP
 • Bewoners betalen een ‘eigen bijdrage’ voor hun kamer variërend van €350 tot €450, -.
 • De maximale verblijfsduur is 18 maanden.
 • Verblijf is altijd gekoppeld aan WMO of vergelijkbare indicatie.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent gemotiveerd om stappen te maken;
 • Je bent je bewust van jouw mogelijkheden en kansen maar je bent ook in staat om je verbeterpunten en tekortkomingen onder ogen te zien;
 • Je hebt al eerder zelfstandig gewoond en kan voor jezelf zorgen (persoonlijke hygiëne en van de kamer);
 • Je houdt je aan de regels en bent hierop aanspreekbaar. Zo geldt er een (beperkt) verbod op alcohol en drugsgebruik in de eigen kamer en gemeenschappelijke ruimten;
 • Je hebt 4 dagdelen per week dagbesteding en of (vrijwilligers)werk of bereidheid dit binnen korte termijn te regelen;
 • Je hebt een uitkering en/of inkomen uit werk.

Tot slot: de kamer die je bewoont is jouw eigen plek en je bent er ook verantwoordelijk voor dat het schoon en heel blijft, dat spreekt vanzelf.