NAS-medewerkers opgeleid in methodiek Krachtwerk

Alle 125 medewerkers van de Nico Adriaans Stichting (NAS) zijn opgeleid in de basismethodiek Krachtwerk. “Dit is naast de ISO-certificering een belangrijke stap die wij dit jaar als professionele zorgorganisatie hebben gezet”, zegt Katrien Vermeulen die als medeprojectleider betrokken is bij het opleidingstraject en de implementatie van de methodiek.

Krachtwerk is een vorm van methodisch werken, die vraagt om geloof in groeimogelijkheden en krachten van cliënten en hun systeem. De focus ligt dan ook niet op tekortkomingen, maar op sterke kanten en hulpbronnen in de omgeving. De cliënt bepaalt de richting en de vorm van de begeleiding en heeft zo de regie op zijn of haar herstelproces.

Er is bewust gekozen voor deze methodiek – die voluit ‘Krachtgericht werken’ heet – omdat deze aansluit bij de presentiebenadering van prof. dr. Andries Baart, die binnen de NAS al gebruikt werd. Bij deze benadering wordt de mens achter de problematiek als uitgangspunt genomen.

Ambitieus

“Het was pittig om alle ruim 120 medewerkers binnen een paar maanden opgeleid te krijgen”, vervolgt Katrien. “Impuls-Academie die de trainingen verzorgde, vond het een ambitieus plan. Het vereiste een strak schema en veel discipline bij medewerkers. Door onverwachte tegenslag moesten we een keer uitwijken naar een andere trainingslocatie. Leerpuntje voor ons. Het positieve gevolg is dat we nu werken aan een volledig overzicht van alle locaties en faciliteiten van de NAS. Maar we zijn er trots op dat het is gelukt en dat alle medewerkers het diploma in de pocket hebben.”

Niet alleen de medewerkers die direct met cliënten werken, maar ook collega’s met een grotere afstand tot de doelgroep hebben kennisgenomen van de methodiek. “Krachtgericht werken is een methode die we doortrekken in de hele organisatie: van de ambulant woonbegeleiders tot aan de receptie en de toezichthouders. Het is belangrijk dat we allemaal weten wat er speelt binnen de organisatie en dat we onze cliënten op een soortgelijke positieve manier benaderen.” Ook het MT en de Raad van Toezicht worden daarom getraind in Krachtwerk.

Scroll naar boven