Ik heb een klacht, wat nu?

De medewerkers van de Nico Adriaans Stichting (NAS) zetten zich allen in om de beste begeleiding te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden begeleiding. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de begeleiding en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Stap 1: Interne klachtbehandeling
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Is dat niet voldoende, dan kunt u een gesprek aanvragen met of zijn/haar teammanager. Het is goed hierbij het volgende in gedachten te houden:

Neem zo snel mogelijk contact op met de NAS wanneer u ergens ontevreden over bent. Dan kunnen we namelijk ook zo snel mogelijk samen tot een oplossing komen.

Het helpt om voor het gesprek alvast op papier te zetten wat de klacht precies is. Het klachtformulier kunt u hier vinden. Dit zou u dan van tevoren aan ons kunnen geven. Probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken. U kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning, bijvoorbeeld de clientvertrouwenspersoon.

Cliëntvertrouwenspersoon
Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is te bereiken via Basisberaad.

Belinda Beikes
Hoogstraat 66a
3011 PT  Rotterdam
Telefoon: 06-27262353
E-mail: BelindaBeikes@basisberaad.nl

Mocht u ook na de interne afhandeling ontevreden zijn dan is de optie aanwezig om extern een klacht in te dienen.

Stap 2: Externe klachtbehandeling
Heeft de interne klachtbehandeling uw onvrede niet weg genomen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van de Nico Adriaans Stichting. De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. Klachtenfunctionaris Nico Adriaans Stichting
Molenstraat 30
4201CX Gorinchem
T 018 3682 829
E klachten@cbkz.nl

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening zijn.

Wilt u meer weten?
Stuur dan een mail naar info@nasrotterdam.nl.

Scroll naar boven