Nico Adriaans (1957-1995)

Geboren uit liefde voor de medemens

De naamgever van de stichting, Nico Adriaans, werd geboren in 1957. Hij kwam al vroeg in aanraking met drugs. In de drugsscene ontpopte hij zich als een integer en geniaal actievoerder. Het was dan ook een logische stap dat hij in 1980 de junkiebond in Rotterdam oprichtte. Hij was tot 1986 voorzitter van de junkiebond. Adriaans stond voor verstrekking van drugs in een medisch-sociale setting, uitgifte van schone spuiten en voor het beëindigen van de sancties van politiezijde.

Perron Nul

In 1980 ging hij een bondgenootschap aan met dominee Hans Visser van de Pauluskerk. Samen met dominee Hans Visser werd in de Pauluskerk een eethuis opgericht voor kwetsbare mensen met een verslaving, de nachtopvang en later Perron Nul. Deze laatste plek zorgde voor een hoop reuring in de stad. Het was ook een unicum, zo’n kampement aan de zijkant van Centraal Station waar drugsverslaafden en hun dealers openlijk drugs gebruikten en verhandelden. De situatie werd uiteindelijk onhoudbaar. In 1995 overleed Nico Adriaans. De Nico Adriaans Stichting (NAS) is in 2000 opgericht en in 2007 werd de NAS verantwoordelijk voor de opvang van de groep kwetsbare verslaafde Rotterdammers. Dit gebeurde op een groot terrein midden in het centrum: de Couwenburg. De NAS groeide uit tot een organisatie die zich met vrijwilligers en professionele krachten inzet voor dak- en thuisloze mensen met een verslaving en een zorgvraag. Ook werden er mensen zonder (t)huis en zonder verblijfsdocumenten ’s nachts opgevangen aan de Smirnoffweg. Met een bus werden ze vanaf het centrum naar Rotterdam-Zuid gereden. Zowel de dagopvang aan de Couwenberg als de nachtopvang aan de Smirnoffweg zijn in 2004 ontstaan. Toen de oude Pauluskerk werd afgebroken in 2012 werd ook de nachtopvang onder luid protest gesloten. Ook de Couwenburg moest eraan geloven. De NAS ving vervolgens de mensen op aan de Vijverhofstraat, waar nu nog steeds de dagopvang en het huidige hoofdkantoor gevestigd zijn.

Jobs-Score

Ten tijde van de sluiting van Perron Nul, op het dieptepunt van Rotterdams moeizame geschiedenis met harddrugsverslaving, startte Nora Storm haar uitzendbureau voor mensen met een zware verslaving: Topscore. Door de sluiting van Perron Nul zochten zij namelijk elders plekken om te gebruiken en veroorzaakten ze grote overlast in de oude wijken van Rotterdam. Er kwam protest uit voornamelijk de wijk Spangen en haalde het landelijk nieuws in de jaren negentig. Topscore bood de verslaafde mensen structuur, een dagvergoeding en hulp bij het regelen van een uitkering en onderdak. Overlast werd hierdoor verminderd. De mannen in hun gele hesjes, overalls en petjes werden al gauw een begrip. In 2008 werd Topscore opgeheven. De gemeente Rotterdam wilde dat dit project een vervolg kreeg en zo is Stichting Jobs-Score ontstaan. Jobs-Score biedt dagactiviteiten aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en door het bieden van structuur en ritme wordt er geprobeerd deze afstand te verkleinen. In de zomer van 2015 werden de activiteiten en het personeel van Jobs-Score onderdeel van de NAS. Verbonden door een gemeenschappelijke historie en nu samengebracht binnen één organisatie met een vestiging op Zuid en in West.

De NAS in haar huidige vorm

Sinds 2008 levert de NAS maatschappelijke opvang zoals nacht-, winter- en dagopvang, ambulante woonbegeleiding en ondersteuning, medische diensten en activering aan kwetsbare Rotterdammers die dit nodig hebben. In het roerige jaar 2020 is de bestuurder van de NAS, Frans Brouwers, overleden. Bestuurder Anita Schaaij maakte tijdens de ruim 3 jaar daarop volgend, de doorstart om de organisatie verder te professionaliseren. Het was bij de doorontwikkeling van belang de historische grondslag zoals hierboven beschreven is, te verankeren in de transformatie naar een organisatie die werkt vanuit een sterke strategische koers, met transparante processen, hedendaagse kwaliteitskaders en -normen met gekwalificeerde medewerkers en die zich als een volwaardige partner in de stad presenteert. De huidige bestuurder Elly van der Vliet, heeft in 2023 het stokje van Anita Schaaij overgenomen en zet de volgende stappen die nodig zijn voor de NAS om deze volwaardige partner te blijven, met het oog gericht op de toekomst, met en in de gemeente Rotterdam.

Scroll naar boven