Stageplaatsen

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen. Wij zetten mensen die tussen wal en schip vallen, op de kade. We werken krachtgericht en sluiten aan op wat de cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord. Binnen de organisatie werken circa 115 medewerkers, 9 stagiairs en zo’n 15 vrijwilligers.

De kernwaarden die door de hele organisatie doorleefd worden zijn: betrokkenheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en aansluiten.

Wil jij stagelopen bij de NAS? Kijk snel welke stageplaatsen er nog open zijn voor februari 2024!

Februari 2024

1 stageplaats Jobs-Score

Jobs-Score biedt activering vanuit twee locaties: Coolhaven en de Grondherendijk. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals de prikploeg, het schoonmaken van metro’s en trams, klussen en textiel bedrukken. Ook worden er Rotterdampasuitjes georganiseerd, is er een jaarlijkse barbecue en zijn er verschillende kookactiviteiten.

De cliënten worden hierin begeleid door activiteitenbegeleiders. Naast het begeleiden, heb je ook een signalerende functie. Wat heeft iemand nodig? Wat zie je? Wat kan iemand heel goed?

Je helpt bij kleine praktische zaken als er geen verdere begeleiding is, zoals het samen bellen naar een bewindvoerder of huisarts en het lezen van brieven.

2 stageplaatsen Ambulante Woonbegeleiding

Als ambulant woonbegeleider sluit je aan op de complexe woon-en leefwereld van cliënten. Met de cliënt stel je begeleidingsplannen op en voer je die uit, waarbij je de cliënt coacht. Hierbij richt je je op verschillende levensgebieden, waarbij het doel blijft om de cliënt zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de cliënten thuis, maar ook op een van de locaties van de NAS

Als stagiair loop je mee met begeleiders in verschillende casussen. 

1 stageplaats Ambulante woonbegeleiding Jongeren Kapershoekseweg

Op deze locatie in Hoogvliet zijn 14 woonplekken voor jongeren (m) van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die toe zijn aan een volgende stap in hun traject naar herstel. Er wordt gekeken naar wat zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan met een studie en/of woon- en werkvaardigheden aan te leren. Deze voorziening wordt gezien als een laatste stap naar echte zelfstandigheid.

1 stageplaats Jongerenopvang Vijverhofstraat

Op deze woonvoorziening aan de Vijverhofstraat wordt begeleiding geboden aan 11 jongeren (m) van 18 tot 23 jaar. Er is vaak sprake van een langdurige hulpverleningsgeschiedenis. Ze zijn meestal thuisloos, logeren in een instabiele omgeving of leven op straat.

Op deze locatie is 24-uur toezicht. De begeleiding stelt met de jongeren een begeleidingsplan op om te werken aan doelen op verschillende levensgebieden.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je solliciteren of heb je een vraag over een stage? Mail je CV, motivatie en/of vraag naar stage@nasrotterdam.nl

Scroll naar boven