Stageplaatsen

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen. Wij zetten mensen die tussen wal en schip vallen, op de kade. We werken krachtgericht en sluiten aan op wat de cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord. Binnen de organisatie werken circa 100 medewerkers, 10 stagiairs en een wisselend aantal vrijwilligers. De kernwaarden die door de hele organisatie doorleefd worden zijn: gelijkwaardigheid, betrokkenheid, aansluiten en sociale rechtvaardigheid.

Wil jij stage lopen bij de NAS? Mail je sollicitatie en CV naar stage@nasrotterdam.nl.
Vermeld je opleiding, leerjaar, uren en dagen dat je stage moet lopen.

Het is van belang dat er een VOG aangevraagd wordt, dit loopt via de NAS en wordt vergoed. Daarnaast ontvang je een stagevergoeding aan de hand van het aantal uren dat je stage loopt.

Voor september 2024 hebben wij de volgende stageplaatsen beschikbaar:

1 stageplaats Ambulante Woonbegeleiding
Als ambulant woonbegeleider sluit je aan op de complexe woon-en leefwereld van cliënten. Met de cliënt stel je begeleidingsplannen op en voer je die uit, waarbij je de cliënt coacht. Hierbij richt je je op verschillende levensgebieden, waarbij het doel blijft om de cliënt zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de cliënten thuis, maar ook op een van de locaties van de NAS
Als stagiair loop je mee met begeleiders in verschillende casussen. 
Werktijden 09:00 – 17:00 (kan soms iets afwijken!)

1 stageplaats Ambulante woonbegeleiding Jongeren Kapershoekseweg
Op deze locatie in Hoogvliet zijn 14 woonplekken voor jongeren (m) van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die toe zijn aan een volgende stap in hun traject naar herstel. Er wordt gekeken naar wat zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan met een studie en/of woon- en werkvaardigheden aan te leren. Deze voorziening wordt gezien als een laatste stap naar echte zelfstandigheid.
Werktijden 09:00 – 17:00 (kan soms iets afwijken!)

Scroll naar boven