Stageplaatsen

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen. Wij zetten mensen die tussen wal en schip vallen, op de kade. We werken krachtgericht en sluiten aan op wat de cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord. Binnen de organisatie werken circa 100 medewerkers, 10 stagiairs en een wisselend aantal vrijwilligers. De kernwaarden die door de hele organisatie doorleefd worden zijn: gelijkwaardigheid, betrokkenheid, aansluiten en sociale rechtvaardigheid.

Wil jij stage lopen bij de NAS? Mail je sollicitatie en CV naar stage@nasrotterdam.nl.
Vermeld je opleiding, leerjaar, uren en dagen dat je stage moet lopen.

Het is van belang dat er een VOG aangevraagd wordt, dit loopt via de NAS en wordt vergoed. Daarnaast ontvang je een stagevergoeding aan de hand van het aantal uren dat je stage loopt.

Voor september 2024 hebben wij de volgende stageplaatsen beschikbaar:

1 stageplaats Activering dagopvang
Op deze locatie aan de Vijverhofstraat komen de bezoekers en cliënten de gehele dag door binnen lopen voor koffie, een praatje, een activiteit. Het wordt de Huiskamer genoemd. Het doel van de dagopvang is het bieden van informatie over ondersteuning in Rotterdam, om te motiveren tot activering en het bieden van een vangnet. Daarbij worden er verschillende activiteiten aangeboden, welke worden begeleid door activiteitenbegeleiders. Het is een mooie plek om contact te leren leggen met de doelgroep. Naast het begeleiden van de bezoekers en cliënten, heb je ook een signalerende functie. Wat speelt er bij iemand? Wat heeft iemand nodig? Naar wie kan iemand worden doorverwezen om de hulp te krijgen die hij of zij nodig heeft?
Werktijden 09:00 – 17:00

3 stageplaatsen Ambulante Woonbegeleiding
Als ambulant woonbegeleider sluit je aan op de complexe woon-en leefwereld van cliënten. Met de cliënt stel je begeleidingsplannen op en voer je die uit, waarbij je de cliënt coacht. Hierbij richt je je op verschillende levensgebieden, waarbij het doel blijft om de cliënt zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de cliënten thuis, maar ook op een van de locaties van de NAS. 
Als stagiair loop je mee met begeleiders in verschillende casussen. 
Werktijden 09:00 – 17:00 (kan soms iets afwijken!)

1 stageplaats Jobs-Score
Jobs-Score biedt activering vanuit twee locaties: Coolhaven en de Grondherendijk. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals de prikploeg, het schoonmaken van metro’s en trams, klussen en textiel bedrukken. Ook worden er Rotterdampasuitjes georganiseerd, is er een jaarlijkse barbecue en zijn er verschillende kookactiviteiten.
De cliënten worden hierin begeleid door activiteitenbegeleiders. Naast het begeleiden, heb je ook een signalerende functie. Wat heeft iemand nodig? Wat zie je? Wat kan iemand heel goed?
Je helpt bij kleine praktische zaken als er geen verdere begeleiding is, zoals het samen bellen naar een bewindvoerder of huisarts en het lezen van brieven.
Werktijden 07:00 – 15:00

1 stageplaats Ambulante woonbegeleiding Jongeren Kapershoekseweg
Op deze locatie in Hoogvliet zijn 14 woonplekken voor jongeren (m) van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die toe zijn aan een volgende stap in hun traject naar herstel. Er wordt gekeken naar wat zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan met een studie en/of woon- en werkvaardigheden aan te leren. Deze voorziening wordt gezien als een laatste stap naar echte zelfstandigheid.
Werktijden 09:00 – 17:00 (kan soms iets afwijken!)

1 stageplaats Jongerenopvang Vijverhofstraat
Op deze woonvoorziening aan de Vijverhofstraat wordt begeleiding geboden aan 11 jongeren (m) van 18 tot 23 jaar. Er is vaak sprake van een langdurige hulpverleningsgeschiedenis. Ze zijn meestal thuisloos, logeren in een instabiele omgeving of leven op straat.
Op deze locatie is 24-uur toezicht. De begeleiding stelt met de jongeren een begeleidingsplan op om te werken aan doelen op verschillende levensgebieden.
Werktijden wisselend; dag-, tussen- en avonddiensten.

Scroll naar boven