Housing First

Binnen de groep kwetsbare burgers van Rotterdam zijn er mensen met ernstige psychische problemen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek. In hun lange weg binnen de zorg is al veel soorten ondersteuning en hulp geboden en zijn diverse hulptrajecten gestart, zonder goed resultaat. Vaak zijn deze cliënten groepsongeschikt en niet passend binnen het reguliere aanbod.

Housing First kan dan uitkomst bieden. Housing First richt zich op het direct huisvesten en biedt intensieve, integrale ondersteuning van het verdere herstel van deze mensen. Er is sprake van een intensief Wmo-arrangement van 24 maanden. De NAS levert deze vorm van ambulante woonbegeleiding, die vaak een doorbraak betekent in het leven van deze mensen na een jarenlange zoektocht.

Scroll naar boven