Deelnemer staat centraal

De kerntaak van de NAS is de zorg voor en ondersteuning van de kwetsbare mens.

De NAS heeft diverse vormen van hulpverlening en activering in huis. Het aanbod varieert van maatschappelijk werk, dag- en nachtopvang, ambulante woonbegeleiding en intramurale zorg tot deelname aan de leerwerktrajecten bij Lunchroom Oproer! en de Kookclub-Catering. Om een goede route uit te stippelen die we samen met jou gaan afleggen vinden we het belangrijk om eerst kennis te maken met jou en kennis te nemen van wat jou belemmert om problemen op te lossen.

De mens heeft drie wegen om verstandig te handelen: ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst.
Confucius

Uniek aan de NAS is dat de leefwereld van de deelnemer centraal staat en niet de systeemwereld. Wij werken volgens de presentietheorie. Dit betekent dat we jouw verhaal en geschiedenis centraal stellen bij de begeleiding.