Organisatie

Een professionele zorginstelling

De NAS is een ISO gecertificeerde zorginstelling met een Raad van Toezicht en een eenhoofdig Raad van Bestuur/directeur. De aansturing gebeurt door teammanagers. Samen met de directeur en de adviseurs vormen zij het formele management team. Binnen het functiehuis is sprake van een indeling naar Begeleiding en Activering, Directie en Activering en Advies en Ondersteuning. Verder kent de NAS een aantal afdelingen waar men met cliënten werkt aan herstel:

Laagdrempelige opvang
Hier vallen alle laagdrempelige opvangvoorzieningen onder zoals de dag- nacht- en winteropvang, de Huiskamer, gebruikersruimten en medische dienst.
Begeleiding
Binnen deze afdeling vallen alle teams die ambulant werken en toeleiding verzorgen.
Activering
Hier vallen alle activeringsactiviteiten onder zoals gezamenlijk koken, schoonmaken van de metro’s voor de RET, de veegploegen en groenvoorzieningen.
Jongerenopvang
Deze afdeling biedt nu 24-uur begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren. Vanaf 2022 breidt deze afdeling uit met een semi-murale voorziening, een nieuwe 24-uur opvang en flexwoningen.

Missie

De NAS is een typisch Rotterdamse maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen. Wij helpen mensen die tussen wal en schip vallen weer op de kade te komen. Wij werken krachtgericht en sluiten aan op wat de cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord.

Visie

De NAS is een professionele no-nonsense organisatie werkzaam in de regio Rotterdam met een goede reputatie en een krachtig netwerk. Ons DNA is aansluiten op de leefwereld van onze cliënten. Onze medewerkers zijn generalisten met specialistische kennis over de cliënten en de systeemwereld. Wij dagen cliënten uit tot groei, richting herstel en vormen van werk en activering.

Kernwaarden

De kleuren staan voor de kernwaarden van de NAS.
Gelijkwaardigheid
Betrokkenheid
Aansluiten
Sociale rechtvaardigheid

Donaties

Op deze plek vindt u meer informatie over hoe u de Nico Adriaans Stichting kunt steunen door middel van een donatie

Financiële jaarrekening

Hier kunt u onze jaarrekening 2021 vinden.

Beleidsverklaring

Hier kunt u onze Beleidsverklaring inzien.

Privacyverklaring

Hier kunt u onze Privacyverklaring inzien.

Klachtenformulier omwonenden en betrokkenen

De medewerkers van de Nico Adriaans Stichting (NAS) zetten zich te allen tijde in om de beste begeleiding te bieden. Toch is het mogelijk dat iemand niet tevreden is. U bent bijvoorbeeld een buurtbewoner en ervaart overlast van ons.  Of u bent een verwijzer en niet tevreden over waren er van tevoren andere verwachtingen over de begeleiding en is het vervolgens heel anders gelopen.  We raden iedereen aan daar niet mee rond te blijven lopen maar klachten te melden. Dat doet u via dit formulier.

 

 

 

Scroll naar boven