Een professionele zorginstelling

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een ISO gecertificeerde zorginstelling met een Raad van Toezicht en een eenhoofdig Raad van Bestuur/directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder vormt samen met de teammanagers het formele management team. De teammanagers sturen op hun beurt de medewerkers en daarmee de organisatie aan.

Binnen de organisatie werken circa 100 medewerkers, 10 stagiairs en een wisselend aantal vrijwilligers.

De kernwaarden die door de hele organisatie doorleefd worden zijn: gelijkwaardigheid, betrokkenheid, aansluiten en sociale rechtvaardigheid.

Verder kent de NAS een aantal afdelingen waar men met cliënten werkt aan herstel:

Laagdrempelige opvang
Hier vallen alle laagdrempelige opvangvoorzieningen onder zoals de dag- nacht- en winteropvang, de Huiskamer, gebruikersruimten en medische dienst.

Begeleiding
Binnen deze afdeling vallen alle teams die ambulant werken en toeleiding verzorgen.

Activering
Hier vallen alle activeringsactiviteiten onder zoals gezamenlijk koken, schoonmaken van de metro’s voor de RET, de prikploegen en groenvoorzieningen.

Jongerenopvang
Deze afdeling biedt nu 24-uur begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren. Sinds 2022 is deze afdeling uitgebreid met een semi-murale voorziening, een nieuwe 24-uurs opvang en flexwoningen.

Missie

De NAS is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare Rotterdammers in het maatschappelijk domein. Naast ambulante woonbegeleiding en activering vanuit de Wmo en Forensische Zorg, biedt de NAS begeleid en beschermd wonen voor jongeren, dagopvang en nachtopvang. Daarnaast organiseren wij jaarlijks de winteropvang in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. We werken krachtgericht en sluiten aan op wat de cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord.

Visie

De NAS is een professionele no-nonsense organisatie werkzaam in de regio Rotterdam met een goede reputatie en een krachtig netwerk. Ons DNA is aansluiten op de leefwereld van onze cliënten. Onze medewerkers zijn generalisten met specialistische kennis over de cliënten en de systeemwereld. Wij dagen cliënten uit tot groei, richting herstel en vormen van werk en activering.

Kernwaarden

De kleuren staan voor de kernwaarden van de NAS:

Gelijkwaardigheid
Betrokkenheid
Aansluiten
Sociale rechtvaardigheid

Cliëntervaringsonderzoek

De rapportage van het Cliëntervaringsonderzoek 2023 is op te vragen via goedezorg@nasrotterdam.nl.

Financiële jaarrekening

Hier kunt u ons Financieel Jaarrapport van 2022 vinden.

Beleidsverklaring

Hier kunt u onze Beleidsverklaring 2023 inzien.

Privacyverklaring

Hier kunt u onze Privacyverklaring inzien.

Klachtenformulier omwonenden en betrokkenen

De medewerkers van de Nico Adriaans Stichting (NAS) zetten zich allen in om de beste begeleiding te bieden. Toch is het mogelijk dat iemand niet tevreden is. U bent bijvoorbeeld een buurtbewoner en ervaart overlast van ons. Of u bent een verwijzer en bijvoorbeeld niet tevreden over de realisatie van de begeleiding. We raden iedereen aan daar niet mee rond te blijven lopen maar klachten te melden. Dat doet u via dit formulier.

Scroll naar boven