Een veilige slaapplek

Als iemand dakloos wordt en niet meer terecht kan in zijn of haar netwerk, dan kan men toegang krijgen tot de nachtopvangvoorzieningen. Dit loopt via de gemeente Rotterdam bij het stedelijk loket Centraal Onthaal. De NAS heeft momenteel twee nachtopvangvoorzieningen voor volwassen daklozen.

De NAS biedt dag- en nachtopvang aan de Heer Vrankestraat 26 in Rotterdam Noord. Er is plek in de nacht voor maximaal 25 personen. Daarnaast biedt de NAS  nachtopvang aan de Schoterbosstraat 20. Daar zijn 30 bedden beschikbaar. De dagopvang van deze locatie bevindt zich op de Vijverhofstraat 35. 

Deze voorzieningen voor dag- en nachtopvang kennen een 24-uurs openstelling. Dit betekent dat men hier ook overdag kan zijn om gesprekken te voeren met de begeleiding. De begeleiding is gericht op een snelle doorstroom naar een vervolgtraject. Er is veel contact met de buurt over hoe de opvang een goede buur kan zijn.

Op beide locaties krijgt iedere cliënt een intakegesprek met een maatschappelijk werker. Vervolgens wordt mogelijk een Wmo-arrangement aangevraagd om de cliënt te begeleiden richting een passende doorstroomvoorziening of zelfstandige woning. Dit is maatwerk.

Voorwaarden:
U bent 23 jaar of ouder en bent of wordt dak- of thuisloos
– U bent legaal in Nederland en heeft regiobinding met de gemeente Rotterdam
– U kunt uw problemen niet zelf (meer) oplossen
– Het lukt u niet om zelf of met hulp van familie, vrienden of kennissen opvang te regelen

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden bij Centraal Onthaal op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur. Kijk voor meer informatie op: www.rotterdam.nl/dak-of-thuisloos

Scroll naar boven