Nachtopvang

Een veilige slaapplek

Als iemand dakloos wordt en niet meer terecht kan in zijn of haar netwerk, dan kan men toegang krijgen tot de nachtopvangvoorzieningen. Dit loopt via de gemeente Rotterdam bij het stedelijk loket Centraal Onthaal. De NAS heeft momenteel twee nachtopvangvoorzieningen voor volwassen daklozen.

De NAS biedt sinds februari 2023 nachtopvang aan de Schoterbosstraat 20, openingstijden 17:30 – 09:00 uur. Er zijn 25 bedden beschikbaar. Hier wordt gewerkt aan de basis op orde krijgen. Ook is begeleiding gericht op een snelle doorstroom naar een vervolgtraject. Dit is maatwerk.

De NAS biedt sinds 2022 nachtopvang aan de Heer Vrankestraat 26 in Rotterdam Noord. Er is plek voor maximaal 25 personen. Deze nachtopvang kent een 24-uur openstelling. Dit betekent dat men hier ook overdag kan zijn om gesprekken te voeren met de begeleiding of om aan dagactiviteiten deel te nemen. Ook hier geldt dat begeleiding gericht is op een snelle doorstroom naar een vervolgtraject. Er is veel contact met de buurt over hoe de opvang een goede buur kan zijn.

Voorwaarden

·       U bent 23 jaar of ouder en bent of wordt dak- of thuisloos

·       U bent legaal in Nederland

·       U kunt uw problemen niet zelf (meer) oplossen

·       Het lukt u niet om zelf of met hulp van familie, vrienden of kennissen opvang te regelen,

Meldt u dan bij Centraal Onthaal op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 11.30 uur als deze beschrijving voor u klopt. Kijk voor meer informatie op: Centraal Onthaal | Rotterdam.nl

Scroll naar boven