Nachtopvang

Een veilige slaapplek

Als iemand dakloos wordt en niet meer terecht kan in zijn of haar netwerk, dan kan men toegang krijgen tot de nachtopvangvoorzieningen. Dit loopt via de gemeente Rotterdam bij het stedelijk loket Centraal Onthaal. De NAS heeft momenteel twee nachtopvangvoorzieningen voor volwassen daklozen.
De NAS biedt nachtopvang aan de Vijverhofstraat 35-37. Er zijn 24 bedden beschikbaar. Om te voldoen aan alle kwaliteitseisen van nachtopvang is een nieuwe tijdelijke locatie gevonden aan de Vijverhofstraat 47. Na de verbouwing medio zomer 2022 is dit een opvang waar men tot rust kan komen, in een veilige omgeving met voldoende privacy. Hier wordt gewerkt aan de basis op orde krijgen. Ook is begeleiding gericht op een snelle doorstroom naar een vervolgtraject. Dit is maatwerk.
In 2022 is een nieuwe nachtopvang van start gegaan aan de Heer Vrankestraat 26 in Rotterdam Noord. In dit voormalig schoolgebouw ving de NAS voorheen 40 ongedocumenteerden op. Het gebouw is opgeknapt en kent rustige slaapzalen met inzet van afscheidingen om te zorgen voor voldoende privacy. Er is plek voor maximaal 25 personen. Deze nachtopvang kent een 24-uur openstelling. Dit betekent dat men hier ook overdag kan zijn om gesprekken te voeren met de begeleiding of om aan dagactiviteiten deel te nemen. Ook hier geldt dat begeleiding gericht is op een snelle doorstroom naar een vervolgtraject. Er is veel contact met de buurt over hoe de opvang een goede buur kan zijn.