Jongerenopvang

De jongerenopvang is een relatief nieuwe 24-uurs opvang waar elf (mannelijke) jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 in een intramurale setting worden opgevangen en begeleid. Deze jongeren zijn door verschillende oorzaken niet in staat om op zichzelf te wonen, zij zijn meestal dak- of thuisloos geweest, zwerven van instelling naar instelling of hebben in detentie gezeten. De jongerenopvang van NAS werkt samen met hen aan de  opgestelde leerdoelen. De jongeren komen binnen via het jongerenloket van de gemeente Rotterdam en krijgen een indicatie van 6 maanden bij de jongerenopvang, samen met iemand van het jongerenloket voeren zij het eerste gesprek, hierin komt naar voren hoe zelfredzaam zij zijn op verschillende leefgebieden, later wordt met een begeleider van de jongerenopvang een begeleidingsplan opgesteld, hierin staat wat de cliënt moet leren en hoe hij hierin wordt ondersteund. Begeleid worden bij sociale (re)activering, het opbouwen of behouden van een dagstructuur en het opbouwen van een netwerk is eigenlijk bij iedere cliënt aan de orde omdat zij momenteel niet meedraaien in de maatschappij.