Op weg naar herstel

De NAS heeft intra- en extramurale begeleidingsplekken voor jongvolwassenen die dakloos zijn geworden en geen mogelijkheden meer hebben in hun netwerk om opgevangen te worden. Daarnaast bieden wij ook ambulante begeleiding. Het merendeel van de jongeren komt binnen op verwijzing van het Centraal Onthaal Jongeren.

VIJVERHOFSTRAAT
De woonvoorziening in de Vijverhofstraat biedt intramurale begeleiding aan 11 jongemannen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar waarbij er vaak sprake is van een langdurige hulpverleningsgeschiedenis op jonge leeftijd. Ze zijn meestal thuisloos, logeren in een instabiele omgeving of leven op straat. Op de locatie is 24 uur toezicht. Elke jongere heeft een eigen kamer en deelt de overige voorzieningen met elkaar. De bewoners van de Vijverhofstraat zullen verhuizen naar onze nieuwe locatie in Beverwaard medio mei.

KAPERSHOEKSEWEG
In deze voormalige gemeentewerf in Hoogvliet zijn 14 woonplekken voor jongemannen met een extramurale indicatie. Deze jongeren zijn toe aan een volgende stap in hun traject richting herstel. Het gaat om jongeren die bij binnenkomst 18 tot 23 jaar zijn. Ze vinden het moeilijk door hun instabiele thuissituatie om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Hierbij krijgen ze begeleiding van de NAS waarbij ambulante begeleiders gezamenlijk kijken met de jongeren wat zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan met een studie en/of woon- en werkvaardigheden aan te leren. Voor deze plek is het nodig dat de jongere een inkomen heeft om de woonbijdrage te kunnen betalen en dat er een vorm van dagbesteding is. Deze voorziening wordt gezien als een tussenstap naar echte zelfstandigheid. Een actuele verslaving aan drugs is een contra-indicatie.

Download hier onze informatiebrochure locatie Kapershoekseweg (Hoogvliet).

OUDE WATERING
De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met de Nico Adriaans Stichting aan de realisatie van een woonvorm voor jongeren in Beverwaard gewerkt. Deze voorziening met 26 plekken is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar (bij aanmelding) met een intramurale ondersteuningsbehoefte. Het lukt niet om zelfstandig woonruimte, werk en/of studie te vinden en te behouden. Het gaat om jongvolwassenen die met begeleiding toewerken naar zelfstandig wonen en die niet verslaafd zijn aan drank of drugs. Verder is er gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week professionele begeleiding aanwezig.

Download hier onze informatiebrochure locatie Oude Watering (Beverwaard).

Scroll naar boven