Jongerenopvang

Op weg naar herstel

De NAS heeft intra en extramurale begeleidingsplekken
voor jongvolwassenen die dakloos zijn geworden en geen mogelijkheden meer
hebben in hun netwerk om opgevangen te worden. Daarnaast bieden wij ook
ambulante begeleiding. Het merendeel van de jongeren komt binnen op verwijzing
van het Centraal Onthaal Jongeren.

Vijverhofstraat
De woonvoorziening in de Vijverhofstraat biedt intramurale begeleiding aan 11
jongemannen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar waarbij er vaak sprake is van een
langdurige hulpverleningsgeschiedenis vanaf jonge leeftijd. Ze zijn meestal
thuisloos, logeren in een instabiele omgeving of leven op straat. Op de locatie
is 24-uur toezicht. Elke jongere heeft een eigen kamer en deelt de overige
voorzieningen met elkaar.

Watering 10
De gemeente Rotterdam werkt momenteel met de Nico Adriaans Stichting aan de
realisatie van een woonvorm voor jongeren in Beverwaard. Deze voorziening met
21 plekken is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar met een
intramurale ondersteuningsbehoefte. Het lukt niet om zelfstandig woonruimte,
werk en/of studie te vinden en te behouden. Het gaat om jongvolwassenen die met
begeleiding toewerken naar zelfstandig wonen en die niet verslaafd zijn aan
drank of drugs. Verder is er gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week
professionele begeleiding aanwezig.

Lees hier meer over deze
nieuw te realiseren jongerenvoorziening.

Kapershoekseweg
In deze voormalige gemeentewerf in Hoogvliet zijn 14 woon plekken voor
jongemannen met een extramurale indicatie. Deze jongeren zijn toe aan een
volgende stap in hun traject richting herstel. Het gaat om jongeren die bij
binnenkomst 18 tot 23 jaar zijn. Ze vinden het moeilijk door hun instabiele
thuissituatie om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Hierbij
krijgen ze begeleiding van de NAS waarbij ambulante begeleiders gezamenlijk
kijken met de jongeren wat zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan met een
studie en/of woon- en werkvaardigheden aan te leren. Voor deze plek is het
nodig dat de jongere een inkomen heeft om de woonbijdrage te kunnen betalen en
dat er een vorm van dagbesteding is. Deze voorziening wordt gezien als een
tussenstap naar echte zelfstandigheid. Een actuele verslaving aan drugs is een
contra-indicatie.

Scroll naar boven