Bemoeizorg

Bemoeizorg is een intensieve zorgvorm waarbij de sociaal werkers outreachend werken. Dat wil zeggen zij zoeken mensen op in de stad. Ook kunnen zij signalen krijgen van woningcorporaties bij wie bijvoorbeeld mensen wonen die niet meer buiten komen en soms door verwaarlozing van zichzelf en hun huis overlast veroorzaken bij anderen.
Het gaat om mensen die zorg en aandacht nodig hebben maar zorg mijden of de weg niet kunnen vinden in het zorgaanbod. Eenmaal in zorg, is het moeilijk succes te behalen. Ze vallen of trekken zich terug, maar de bemoeizorger blijft trouw en vangt hen steeds weer op. De bemoeizorger heeft geduld en veel tijd nodig.

Het bemoeizorgteam van de NAS bestaat uit vier mensen, drie sociaal werkers en een psychiatrisch verpleegkundige. Zij werken nauw samen met de gemeente Rotterdam in het Stedelijk Bemoeizorgteam. (GGD).