Outreachend maatschappelijk werk

Een intensieve vorm van ambulante begeleiding is outreachend maatschappelijk werk, dat op detacheerbasis vanuit de NAS voor verschillende gemeenten wordt aangeboden. Deze maatschappelijk werkers (bemoeizorgers) worden op initiatief van gemeenten ingezet voor een zeer complexe kwetsbare doelgroep. Via signalen van gemeentelijke en maatschappelijke organisaties over verwaarlozing en overlast kan een aanvraag vanuit de gemeente bij de NAS worden ingediend om deze specialistische ondersteuning te bieden. Vaak gaat het om mensen die zorg en aandacht nodig hebben maar zorgmijdend en/of zorgwekkend gedrag vertonen en de weg naar adequate ondersteuning niet vinden. Onze outreachende maatschappelijk werkers werken nauw samen binnen de gemeentelijke teams die zich bezighouden met bemoeizorg.

Scroll naar boven