in gesprek maatschappelijk werker

Maatschappelijk werk

De verbetering van een leven dat problemen kent, begint met het onder ogen zien van deze problemen en de hindernissen en belemmeringen die oplossingen in de weg staan.
De maatschappelijk werkers 'toeleiding' verzorgen de intake en de aanmelding van de mensen om voor hen een indicatie aan te vragen. Zij dragen de client over aan de Ambulante woonbegeleiders die zorgen voor een Leverings- en Begeleidingsplan.