Ambities Alliantie Tante Sjaar bekrachtigd in convenant

De Alliantie Tante Sjaar bestaat uit 14 zorgorganisaties die zich samen sterk maken voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet en kwetsbare Rotterdammers en gezinnen betere kansen krijgen. De Alliantie doet dit door thema’s te agenderen als dakloosheid, werkloosheid, participatie, armoede en integrale aanpak van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

De Alliantie heeft de ambitie om de komende jaren haar activiteiten uit te breiden. Hiervoor is een convenant opgesteld waarin partijen zich structureel committeren aan de doelstellingen. Ook is een kwartiermaker aangesteld die samen met de partners de ambities van de Alliantie gaat waar maken.

In dag- en nachtopvang de Hille van onze partner het CVD, kwam de Alliantie bijeen om de samenwerking te bekrachtigen middels een convenant. Ook werd kwartiermaker Wendy de Rijk voorgesteld en een nieuw Alliantielid, De Hoop ggz, verwelkomd.

De Alliantie werkt intensief samen met andere partners in de stad, waaronder de gemeente Rotterdam, cliëntenorganisaties, welzijn, woningcorporaties, politie, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In 2023 zal de Alliantie zich met volle kracht inzetten om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van kwetsbare Rotterdammers en gezinnen.

Scroll naar boven