man met muts ligt gewicht te heffen

Dagopvang

De eerste ontmoeting met de NAS vindt in de dagopvang plaats. Dit wordt ook de Huiskamer genoemd. Een laagdrempelige plek waar iedereen zich kan aanmelden en onderzoeken of hij of zij voor professionele hulp in aanmerking kan komen via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Er is een vast aantal mensen dat gebruik maakt van de Huiskamer. De eerste stappen naar activering en dagbesteding vinden er plaats. Er is tijd voor koffie, een warme maaltijd en een dagelijkse alternatieve voedselbank. Vaste bezoekers van de NAS krijgen eten dat beschikbaar wordt gesteld door een biologische winkelketen. Op vaste dagen vinden er taal-, en filosofielessen plaats en is er een begin gemaakt met debatteren bij de NAS. Er is een vaste veegploeg die dagelijks de nabijgelegen straten netjes houdt.

De openingstijden zijn van 09.00 uur tot 18:00 uur.