SOCIAAL BEHEERDER JONGEREN NACHT
16 - 28 uur per week

De sociaal beheerder zorgt voor een veilige en stabiele omgeving gedurende de nacht voor de jongeren van 18 t/m 23 jaar op de beschermde woonlocatie voor jongeren. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van onze bewoners. Hij/zij signaleert wat er speelt en heeft een ondersteunende en de-escalerende houding. Hij/zij houdt toezicht op het gebruik van gebouw en inventaris en wijst zo nodig op de naleving van (huis)regels en veiligheidsvoorschriften. De sociaal beheerder signaleert tekortkomingen, beschadigingen dan wel vernielingen aan gebouw en inventaris en meldt deze aan de teammanager.

De sociaal beheerder overlegt desgewenst met de woonbegeleiders om bewoners verder te helpen op weg naar meer zelfstandigheid of doorstroom naar andere voorzieningen. Daarnaast is de sociaal beheerder verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken op locatie. Hierbij richt hij/zij zich op het bevorderen van het welzijn van de bewoners. Het gaat om nachtdiensten die door de weeks, maar ook in het weekend plaats kunnen vinden.

De sociaal beheerder Nacht rapporteert aan de Teammanager van de jongerenafdeling, die deel uitmaakt van het Management Team. De sociaal beheerder maakt deel uit van het team Dag- en Nachtopvang en heeft met regelmaat met het hele team werkoverleg. De mogelijkheid bestaat om in samenspraak met collega’s het eigen werkrooster te bepalen.

 

Wij komen graag met jou in contact als jij beschikt over:

 • minimaal een (bijna) afgeronde relevante MBO-opleiding of aantoonbare werkervaring op MBO-niveau;
 • goede sociale- en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contacten met de slapers en zo nodig ook met externen (zoals bv. buren, arts, politie);
 • een correcte, respect- en tactvolle houding naar de slapers, waarbij de sociaal beheerder grenzen kan aangeven en vasthoudend en daadkrachtig is;
 • een zelfstandige manier van werken waarbij hij/zij ook beschikt over goede samenwerkingsvaardig-heden, zowel in- als extern;
 • het initiatief en de motivatie om er iets moois van te maken, samen met collega’s;
 • een lerende houding, waarbij hij/zij een positieve bijdrage levert aan de organisatie en de invloed /gevolgen van zijn eigen beslissingen op collega’s (ook in andere teams) erkent;
 • stressbestendigheid;
 • de vaardigheid om goed om te gaan met (verbale) agressie en fysiek geweld;
 • goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en bij voorkeur één vreemde taal;
 • maatschappelijk bewustzijn, o.a. blijkend uit de bereidheid om bij te dragen aan het welbevinden van onze ‘slapers’ tijdens hun verblijf bij de NAS;
 • de bereidheid om onregelmatig te werken in avond-, nacht- en weekenddiensten;
 • een respect- en tactvolle houding naar het team, collega’s en vrijwilligers.

 Het is een pre als de sociaal beheerder ook nog beschikt over:

 • kennis van verslavingszorg, psychiatrie, de sociale kaart van Rotterdam en/of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 • ervaring met onze doelgroep;
 • kennis van andere talen dan het Nederlands en Engels (Spaans, Papiamento, Russisch etc.).

 Wij bieden:

 • een dienstverband van 16-32 uur per week;
 • een (bij)baan die je goed kunt combineren met het volgen van een studie. 
 • een klein en zeer betrokken en gepassioneerd team waar collegiale samenwerking belangrijk is;
 • een organisatie die altijd in beweging is, waardoor het (ook) nooit saai is;
 • een organisatie die kwaliteit belangrijk vindt en investeert in medewerkers;
 • salariëring die afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 4 van de CAO Sociaal Werk.

Informatie en Sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anita Schaaij, teammanager van de beschermde woonlocatie voor jongeren tel: 010-413 3929. Indien je belangstelling hebt voor deze functie én aan het functieprofiel voldoet, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief plus CV voor 25 juli 2022 aan het adres van onze HRM, Petra van Nispen p.vannispen@nasrotterdam.nl.