Doorstroomvoorzieningen

Het is mogelijk dat cliënten bij de NAS geclusterd met andere cliënten in een pand, complex of wijk verblijven. Hierdoor levert de NAS ondersteuning in nabijheid op een zo efficiënt mogelijke manier. Dit noemen we semimurale of doorstroomvoorzieningen. In zo’n voorziening worden cliënten ondersteund in het (verder) opdoen van woonvaardigheden, persoonlijke en sociale vaardigheden en worden alle zaken geregeld om uit te kunnen stromen naar een eigen, zelfstandige woonplek.

DIERGAARDESINGEL EN SAFTLEVENSTRAAT
Op de locatie Diergaardesingel is plek voor 13 cliënten in een doorstroomvoorziening. Nabijgelegen in de Saftlevenstraat is ruimte voor 11 cliënten met een semimurale ondersteuningsbehoefte. 

Een doorstroomplek draagt bij aan de uitstroom van de nachtopvang. De cliënt is dan al redelijk zelfstandig en kan binnen 6 tot 12 maanden weer door naar grotere zelfstandigheid. Op deze locatie kan soms sprake zijn van een stabiele verslavingsproblematiek zonder overlast gevend gedrag.

Voor deze woonvoorzieningen geldt dat de cliënt een eigen kamer heeft, die met begeleiding netjes en schoon weet te houden en deelt faciliteiten als badkamer, keuken en toilet met de andere bewoners.

Scroll naar boven