Privacy verklaring voor websitebezoekers

Inleiding

De Nico Adriaans Stichting is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nico Adriaans Stichting houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en heeft een functionaris gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via privacy@nasrotterdam.nl

Verwerking van persoonsgegevens

De Nico Adriaans Stichting legt in het kader van de dienstverlening uw gegevens vast, wanneer u doneert, gebruik maakt van de interactieve diensten of anderszins contact heeft met de Nico Adriaans Stichting. Zij gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van de Nico Adriaans Stichting. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door contact op te nemen met de Nico Adriaans Stichting.

Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie over het privacybeleid, dan kunt u mailen naar privacy@nasrotterdam.nl of bellen naar 010-413 39 29.

Wijzigingen

De Nico Adriaans Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de Nico Adriaans Stichting.

Privacyverklaring voor deelnemers van de NAS

Je hebt contact met de Nico Adriaans Stichting, de NAS. Dit kan op verschillende manieren: je hebt een ambulant woonbegeleider, of je activeert bij de NAS of je loopt de eerste keer binnen bij de NAS, bijvoorbeeld voor een intake. Er wordt je dan gevraagd hoe je heet en waar je woont of verblijft. De eerste persoonlijke gegevens zijn dan al gedeeld en genoteerd want gebruikelijk is dat de persoon die het gesprek met je voert, dit noteert op papier of intikt op een computer. Het zijn persoonlijke gegevens waar voorzichtig mee omgegaan moet worden en we willen jou verzekeren dat we dat zo goed mogelijk doen, vandaar deze privacyverklaring.

Wij verklaren hierbij dat we jouw persoonlijke gegevens als zeer vertrouwelijk behandelen en dus beschermen tegen inzicht door anderen die niet in een functionele begeleidingsrelatie met jou staan.

Persoonsgegevens. Waarom?

Dit zijn gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, BSN. Indien je begeleiding ontvangt van de NAS hoort ook een Begeleidingsplan tot de persoonlijke gegevens. Bovenstaande gegevens zijn allemaal noodzakelijk om zaken op een goede manier te laten verlopen. Ze zijn nodig of vereist. Dit wordt in de wet “grondslag” genoemd. Met andere woorden, we kunnen er niet omheen om bepaalde gegevens te vragen en op te slaan.

Veilig bewaren van persoonsgegeven. Hoe?

We bewaren persoonsgegevens in de computer en sommige in de werktelefoon van medewerkers. Er bestaan speciale registratiesystemen om gegevens te bewaren. Deze systemen zijn beveiligd door wachtwoorden. Medewerkers hebben twee codes om in hun telefoon in te loggen. De inlogcodes voor de computer worden eens in de zoveel tijd veranderd. De papieren dossiers worden in afsluitbare kasten bewaard en de medewerker neemt geen dossiers mee naar buiten. Als er buiten het kantoor van de NAS gewerkt wordt en ingelogd op een computer, wordt er eerst ingelogd op het beschermde domein van de NAS. Dit heet de “cloud’.

Persoonsgegevens. Van en voor wie?

Je hebt zeggenschap over jouw persoonlijke gegevens. Ook de gegevens die wij verwerken om je begeleiding succesvol te laten verlopen. Wij werken volgens de Presentietheorie en dat betekent dat wij het belangrijk vinden om zoveel mogelijk te weten over jouw leefwereld. Bepaalde verhalen en of details over jouw persoon en leven willen we bewaren zolang de begeleiding duurt. Deze gegevens gaan over jou en behoren jou toe. Dat betekent dat je recht hebt om toestemming te geven, in te trekken, bezwaar te maken maar ook om je dossier in te zien. Wanneer je inzage wenst of bij overgang naar een andere organisatie deze gegevens wilt doorgeven dan maken we daarvoor een afspraak. Je kunt dan op kantoor met de medewerker van de NAS deze gegevens bekijken.