Zorgaanbod

Wachttijdbeleid van de NAS: Geen wachttijd

Aanmelding

De Nico Adriaans Stichting heeft haar afdelingen verspreid over de stad. Van kleinschalige pensions tot lunchrooms waar geactiveerd wordt. De geschiedenis van de NAS gaat terug tot Perron 0 en daarom heeft de NAS ervaring met het bieden van zorg aan de meeste kwetsbare - vaak verslaafde - Rotterdammer. Wij zien steeds meer mensen die door stapeling van problemen, en vooral schulden, een beroep op de zorg doen. Hoe uitzichtloos het soms ook lijkt, wij geven niet op.

Hoe werkt het

We willen graag dat je jezelf welkom voelt binnen de NAS. Een soepele aanmelding is daarbij erg belangrijk. Op het hoofdkantoor  (Vijverhofstraat) is een receptie aanwezig waar iedereen zich kan aanmelden voor het spreekuur Maatschappelijk werk. Ook telefonisch, via verwijzers, medebezoekers, per brief of mail kunnen aanmeldingen komen.
Wanneer je jezelf aanmeldt op het hoofdkantoor gaat er speciale aandacht uit naar toegang tot de huiskamer en de gebruikersruimte. Dit is altijd in samenspraak met de toezichthouders, want veiligheid gaat voor alles.

Er vindt een intake plaats op de Vijverhofstraat. Direct bij aanmelding of via verwijzing. In principe zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week, na aanmelding via het wijkteam plaats. Een intaker is een maatschappelijk werker toeleiding. De intake bestaat uit 3 delen, te weten:

Eerste kennismaking (kunnen we iets voor je doen); afstemming vraag en aanbod (hebben we passend aanbod of kunnen we passend aanbod maken) en de eerste inventarisatie:

  • Is het nodig om direct toegang te organiseren tot huisarts/ straatarts / medische dienst?
  • Is een postadres noodzakelijk?
  • Is er inkomen?

In het geval er een wachtlijst mocht zijn bij de woonvoorzieningen van de NAS dan kijken we naar volgorde van binnenkomst met inachtneming dat mensen die een WMO of IFZO indicatie hebben op naam van NAS voorrang hebben. Er komen soms ook urgente zaken voor en die gaan voor op de wachtlijst! In geval van urgentie kan onder voorwaarden voor maximaal 6 weken gebruik gemaakt worden van de crisiskamer in SPD.

Medische dienst

Je wordt ontvangen op volgorde van binnenkomst. Mensen in een medische noodsituatie hebben te allen tijde voorrang.

Overige

Indien een situatie ontstaat waarbij de NAS geen nieuwe mensen meer kan aannemen, worden deze (tijdelijk) doorverwezen naar een andere, vergelijkbare zorgaanbieders in de regio Rotterdam.

Spreekuur di. en do. van 12:30 tot 14:30 uur. I.v.m. de drukte adviseren wij een afspraak te maken.

Contactgegevens:

Nico Adriaans Stichting - Vijverhofstraat 35 - 3032 SB Rotterdam - T. 0104133929 E. info@nasrotterdam.nl

Gebieden waar de NAS actief is

In onderstaand overzicht ziet u waar de NAS actief is. De gemeente Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland staan niet vermeld maar u kunt als inwoner van deze plaatsen wel een beroep doen op de NAS.

Gebied Bijzonderheden
Centrum Via Kunst aan de Teilingerstraat. Er zijn in het centrum twee begeleide woonvoorzieningen van de NAS: Saftlevenstraat en aan de Diergaardesingel.
Charlois Kookclub Catering, Schulpweg 37
Delfshaven Leerwerkplaats:  Lunchroom Oproer! Kleinschalig pension i de  Grote Visserijstraat; Jobs Score aan de Westzeedijk: activering d.m.v. deelname aan veegploegen en klussendienst
Feijenoord Wijknetwerkopbouw

Hillegersberg

Schiebroek

Samenwerking met DOCK en netwerkopbouw.
Hoogvliet Wijknetwerkopbouw
IJsselmonde Netwerkopbouw
Kralingen Crooswijk Netwerkopbouw
Noord Vijverhofstraat: Inloop, medische dienst, Spreekuur maatschappelijk werk Huiskameractiviteiten, veegploeg, nachtopvang, intramurale jongerenopvang. Samenwerking met Welzijn Noord Wijkcooperatie, De Banier e.a.
Overschie  Wijknetwerkopbouw

Prins Alexander

 Wijknetwerkopbouw

Preferent Leveren betekent dat men in de bovenstaande gebieden werkt aan het tot standkomen van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. De NAS wil in de preferente gebieden zoveel mogelijk wijknetwerken op bouwen i.s.m. andere organisaties, vrijwilligers en cliënten. Dit betekent ook dat de woonbegeleider van de NAS bekend is met het sociale- en wijknetwerk waar de cliënt woont.

De NAS heeft onderaannemersovereenkomsten met: Stichting Pluspunt; Leger des Heils. Humanitas, Care4You (onderdeel Humanitas thuiszorg) en CVD.