Nico Adriaans Stichting

Via Kunst

De Naamgever van de Stichting, Nico Adriaans, werd geboren in 1957. Hij kwam al vroeg in aanraking met drugs. In de drugsscene ontpopte hij zich als een integer en geniaal actievoerder. Het was dan ook een logische stap dat hij in 1980 de junkiebond in Rotterdam oprichtte. Hij was tot 1986 voorzitter van de junkiebond stond voor verstrekking van drugs in een medisch-sociale setting, uitgifte van schone spuiten en voor het beëindigen van de sancties van politiezijde. In 1980 ging Nico Adriaans een bondgenootschap aan met dominee Hans Visser van de Pauluskerk. Samen met dominee Hans Visser werd in de Pauluskerk een eethuis opgericht voor kwetsbare mensen met een verslaving, de nachtopvang en later Perron Nul. Deze laatste plek zorgde voor een hoop reuring in de stad. Het was ook een unicum, aan de zijkant van het Centraal Station vond je een soort kampement waar drugsverslaafden en hun dealers openlijk gebruikten en drugs verhandelden. Na een “schoonmaakactie” van mariniers uit de Van Ghentkazerne werd de situatie onhoudbaar.
In 1995 overleed Nico Adriaans. De Nico Adriaans Stichting (NAS) is in 2000 opgericht en in 2007 werd de NAS verantwoordelijk voor de opvang van de groep kwetsbare verslaafde Rotterdammers. Dit gebeurde op een groot terrein midden in het centrum: de Couwenburg. De NAS groeide uit tot een organisatie die zich met vrijwilligers en professionele krachten inzet voor dak- en thuisloze mensen met een verslaving en een zorgvraag. Ook werden er dakloze mensen en mensen zonder verblijfsdocumenten ’s nachts opgevangen aan de Smirnoffweg. Met een bus werden ze vanaf het Centrum naar Rotterdam-Zuid gereden. Zowel de dagopvang aan de Couwenberg en de nachtopvang aan de Smirnoffweg zijn in 2004 ontstaan. Toen de oude Pauluskerk werd afgebroken in 2012 werd ook de nachtopvang onder luid protest gesloten. Ook de Couwenburg moest eraan geloven. De NAS ving vervolgens de mensen op aan de Vijverhofstraat. Waar nu nog steeds de opvang en het kantoor zijn gevestigd.
De NAS heeft een aantal afdelingen, die allen beschikken over een rijke en zelfstandige historie voor ze zich hebben gevoegd bij de NAS. zie ook hier. voor beelden van vroeger.

Begin jaren ’90 werd onder de bezoekers van Perron Nul creatief talent gesignaleerd door beeldend kunstenaar Jack van Mildert. Hij begon in een bouwkeet laagdrempelige tekenactiviteiten en werden er gedichten geschreven.
Na het sluiten van Perron Nul in 1994 vond de tekenactiviteit van Jack van Mildert tijdelijk plaats in de Pauluskerk. Samen werd met Dominee Hans Visser, gezien de grote belangstelling, gezocht naar een nieuwe locatie om deze activiteit onder te brengen.
In 1995 opende Via Kunst haar deuren op de locatie Rochussenstraat. In de jaren die volgenden kon ‘talent van de straat’ elke middag terecht om in de huiskamersfeer te tekenen, schilderen en exposeren. Op vrijdagmiddag was er ook nog een open jamsessie. Tot 2000 werd het project onder leiding van Jack van Mildert gerund. In 2007 werd Via Kunst officieel onderdeel van de Nico Adriaans Stichting.
Via Kunst was tot begin dit jaar (2018) een vertrouwd beeld aan de Karel Doormanstraat. Op dit moment is het atelier gevestigd aan de Teilingerstraat.

Jobs-Score &

En Route actieve hulpverlening

Ten tijde van de sluiting van Perron ) op het dieptepunt van Rotterdams moeizame geschiedenis met harddrugsverslaving, startte Nora Storm haar uitzendbureau voor mensen met een zware verslaving, Topscore. Door de sluiting van Perron Nul zochten zij namelijk elders plekken om te gebruiken en veroorzaakten ze grote overlast in de oude wijken van Rotterdam. Er kwam protest uit voornamelijk de wijk Spangen haalde het landelijk nieuws in de jaren negentig.
Topscore bood de verslaafde mensen structuur, een dagvergoeding, en hulp bij het regelen van een uitkering en onderdak. Overlast werd hierdoor verminderd. De mannen in hun gele hesjes, overalls en petjes werden al gauw een begrip.
In 2008 werd Topscore opgeheven. De gemeente Rotterdam wilde dat dit project een vervolg kreeg en zo is Stichting Jobs-Score ontstaan. Jobs-Score biedt dagactiviteiten aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en door het bieden van structuur en ritme wordt er geprobeerd deze afstand te verkleinen. In de zomer van 2015 werden de activiteiten en het personeel van Jobs-Score onderdeel van de NAS. Verbonden door een gemeenschappelijke historie en nu samengebracht binnen één organisatie. 
Nora Storm richtte nog twee projecten op: Nora’s Nest en Nora’s Soephuis. Nora’s Nest is nu Kleinschalig Pension Saftlevenstraat waar 11 kwetsbare burgers zelfstandig wonen en overdag worden begeleid door ambulante woonbegeleiders. Het Soephuis is nu Lunchroom Oproer!

In mei 1987 won Peter Franken 25.000 gulden in de loterij, kocht een boerderij in Zuidwest-Frankrijk en richtte Stichting En Route Aktieve Hulpverlening op. In de jaren ’80 was de methodiek van het Ervaringsleren in opkomst. Hierbij zijn de ervaringen opgedaan vanuit de leefsituatie, werksituatie of leercontext het materiaal waarmee je leert te werken. Ervaringsgericht leren is leren door doen. Het is een proces waar je ervaring, kennis en waarden opbouwt en vaardigheden verwerft.
 Door van de ervaringen die geboden worden te leren kan men zijn of haar vaardigheden vergroten.
In de jaren ’90 is er een programma ontwikkeld voor de Regionale Arbeidsvoorziening, het toenmalige arbeidsbureau. Naast dit programma zijn er winter- en zomerprogramma’s ontwikkeld voor instellingen in de Jeugdhulpverlening. In 1994 kwam er de locatie in de Franse Ardennen bij.
De eerste projecten, o.a. ‘Onderweg’ en 'De Bus' waren gericht op daginvulling, van creativiteit tot praatgroepjes. Dit ontwikkelde zich in actieve dagbesteding. Het eerste project 'De Kookclub' verbond inwoners uit Delfshaven. Op dit moment is het dagproject Kookclub-Catering een plek waar vele mensen een dagbesteding hebben en werkervaring en -ritme opdoen. In 2018 verhuisde de Kookclub Catering naar Charlois.