De NAS is een organisatie voor maatschappelijke opvang in de ruime zin van het woord. Zij vangt mensen op in diverse woonsettings (kleinschalige pensions en jongerenopvang) en biedt professionele hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij integrale programma’s van activering en dagbesteding waarbij de deelnemers zich kunnen ontwikkelen in werkritme en het verbeteren van vaardigheden.

Een stukje geschiedenis

Nicolaas Florens Paulus Adriaans werd op 11 april 1957 te Rotterdam geboren. Door omstandigheden kwam hij in kindertehuizen terecht. Later spande hij zich in voor de belangenbehartiging van minderjarigen. Hij kwam in aanraking met drugs. In de drugsscene ontpopte hij zich als een integer, gaaf en geniaal actievoerder. Hij richtte de Junkiebond op. Voorts ijverde hij voor verstrekking van drugs in een medisch sociale setting, de uitgifte van schone spuiten en voor het beëindigen van de repressie van politiezijde. Lees meer...

Visie

De NAS wil naast haar kerntaak: Goede Zorg bieden en leveren, zich mengen in het maatschappelijk debat over diverse thema’s die in de stad spelen. Hoog op de agenda staat armoedebeleid, schuldenproblematiek en de LVV regeling. (Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen) De NAS organiseerde eerder conferenties hierover en werkt nauw samen met de Gemeente Rotterdam en de partnerorganisaties Leger des Heils, Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt en de Pauluskerk.