Krachtgericht werken

In de gehele organisatie zijn medewerkers opgeleid in de basismethodiek Krachtwerk. De begeleiding is hierbij gericht op positieve elementen, krachten, in het leven van de cliënt. Het doel van Krachtwerk is het ondersteunen van het eigen proces van herstel van mensen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven. Zij mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Bij herstel gaat het om een zingevend bestaan met zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid. De NAS sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de cliënt.

Scroll naar boven