Medische dienst

De Medische Dienst wordt bemenst door 2 verpleegkundigen, 1 doktersassistent en twee artsen (1 huisarts en 1 basisarts). De NAS zorgt via haar medische dienst tevens voor de medische voorziening in de Pauluskerk. De medische dienst verleent hulp aan verschillende groepen:

Mensen zonder verblijfstitel

De medische zorg voor deze mensen is toegenomen door de uitvoering van de BBB-regeling die de NAS verzorgt. (zie ook BBB-regeling) Met name doordat de urgentie van het bieden van Bed, Bad en Brood onderkend werd vanaf 2015. Hierdoor kwamen meer mensen 'bovengronds' waardoor ook de vraag naar medische hulpverlening toenam.

Gebruikers

De medische dienst wordt door allerlei mensen bezocht. Vooral door  gebruikers van harddrugs. Op het adres van de NAS kunnen zij veilig gebruiken in de gedoogruimten of gebruikersruimten. Dit zou niet mogelijk zijn zonder medische dienst. Deze zorgt voor een regelmatige check van de mensen. De mensen die nieuw zijn en gebruik willen maken van deze ruimte, krijgen eerst een medische intake.

Zorgmijders en onverzekerden

De NAS ziet onder de mensen die zij zorg verleent veel schuldenproblematiek. Vaak is er ook sprake van achterstand van de betaling van de zorgverzekering. De medische dienst ziet deze mensen soms op haar spreekuur omdat de drempel tot een medisch consult laag is.