Klachtenformulier

Klachtenformulier

    Let op: als u een vertegenwoordiger heeft, loopt de correspondentie in de regel via deze persoon en dient uw vertegenwoordiger het klachtenformulier (mede) te ondertekenen.

    Gegevens vertegenwoordiger, naaste of nabestaande (indien van toepassing)

    Indien u namens iemand anders klaagt (vergeet u niet een machtiging mee te sturen of een bewijs dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent).

    Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet anders verwerkt dan voor het doel waarvoor u ze aan ons gegeven heeft