Bed, bad en brood

Waarschijnlijk verblijven er ca 3.500 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten in Rotterdam. Het grootste deel van deze groep doet geen beroep op opvangmogelijkheden in de stad.
In samenwerking met de gemeente Rotterdam vangen de Nico Adriaans Stichting en haar partners (leger des Heils, Pauluskerk en het ROS) vanaf begin 2015 110 ongedocumenteerden op binnen een sobere regeling die vernoemd is naar de basisbehoefte van ieder mens: Bed, bad en brood-regeling.
De NAS pleit in de eerste plaats voor het behoud van de regeling maar wil hier ook meer in betekenen en de krachten bundelen met als doel een sluitende aanpak.
Er zijn drie locaties waar de NAS met inzet van haar toezichthouders de mensen opvangt. Gedurende de dag zijn de mensen vaak te vinden in de Huiskamer.