bewoner geflankeerd door twee begeleiders

Ambulante woonbegeleiding

De ambulante woonbegeleider begeleidt de cliënten op enkele of alle resultaatgebieden (o.a. wonen, relaties, financiën). Er wordt onderzocht wat de achterliggende problemen zijn waardoor de cliënt belemmerd wordt in het verbeteren van niet alleen de situatie, maar in het algemeen de kwaliteit van zijn of haar leven. Als de meest urgente problemen zijn geïnventariseerd wordt er gekeken of er voor de cliënt passende dagbesteding is. De NAS sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de cliënt. We proberen ten eerste een zo goed mogelijke relatie op te bouwen waarin zowel de cliënt als de zorggever zich voldoende veilig en vertrouwd voelt.