In zorg komen en blijven zolang als nodig is

Nico Adriaans Stichting

In Rotterdam vind je verschillende plekken waar de Nico Adiraans Stichting, kortweg "NAS" haar werk doet. De reden dat de NAS doet wat zij doet, namelijk hulp en activiteiten aanbieden, is omdat zij vindt dat geen enkel mens buiten de boot of tussen wal en schip mag vallen. De geschiedenis van de NAS gaat terug tot Perron 0 en daarom heeft de NAS veel ervaring met het bieden van hulp en een veilige plek aan mensen met een verslaving. Maar de doelgroep van de NAS is de laatste jaren uitgebreid. Steeds meer Rotterdammers in kwetsbare posities met voornamelijk schulden die hen boven het hoofd groeien en het ontberen van een dak boven hun hoofd vinden hun weg naar de NAS.

De NAS heeft een uitgebreid aanbod. Je kunt binnenlopen op het open spreekuur en in een gesprek met een van de maatschappelijk werkers nagaan of je bij de NAS in zorg kunt komen. Wanneer dat zo is dan biedt de NAS je hulp bij het vinden van een oplossing bij schulden, het vinden van woonruimte, dagbesteding en of activering. Daarnaast biedt de NAS wanneer mogelijk een postadres en waar nodig begeleide woon- voorzieningen voor jongeren en volwassenen in kleinschalige pensions en nachtopvang.

Hoe werkt het

Eerst doen we samen een aanvraag voor een zogenaamd "zorgarrangement". De gemeente geeft dan een indicatie af. Dit betekent dat er gedurende een langere tijd begeleiding wordt bekostigd. Samen met jou wordt dan een plan gemaakt met afspraken hoe problemen kunnen worden aangepakt èn natuurlijk eerst de achterliggende zaken die deze verbetering belemmeren. Doel is altijd een waardiger leven zonder stress waarover je weer zelfstandig de regie kunt nemen.

Aanpak

De NAS werkt volgens de Presentietheorie. Dit betekent dat wij geinteresseerd zijn in, en aansluiting zoeken bij de Leefwereld van de mens die ons zijn of haar problemen toevertrouwt. We vinden een goede, dus duurzame zorgrelatie belangrijk Ook voor mensen die op andere plek niet meer welkom zijn, bijvoorbeeld vanwege hun onaangepaste gedrag staan wij ook steeds klaar. Daarom zeggen we ook dat de NAS een lage drempel en een lange adem heeft.

Contactgegevens:

Nico Adriaans Stichting - Vijverhofstraat 35 - 37 - 3032 SB Rotterdam

T. 010 4133929 - Website: www.nasrotterdam.nl

Inloopspreekuur op dinsdag en donderdag tussen 12:30 en 14:30 uur.

Let op: Aanmelden kan tot 14.00 uur!

Gebieden waar de NAS actief is

In onderstaand overzicht ziet u waar de NAS actief is. De gemeente Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland staan niet vermeld maar u kunt als inwoner van deze plaatsen wel een beroep doen op de NAS.

Gebied                Bijzonderheden                         
Centrum Via Kunst aan de Teilingerstraat. Er zijn in het centrum twee begeleide woonvoorzieningen van de NAS: Saftlevenstraat en aan de Diergaardesingel.
Charlois Wijknetwerkopbouw
Delfshaven Leerwerkplaatsen: Kookclub Catering, Lunchroom Oproer! begeleide woonvoorziening in de Grote Visserijstraat; Jobs Score aan de Westzeedijk: activering d.m.v. deelname aan veegploegen.
Feijenoord Wijknetwerkopbouw

Hillegersberg

Schiebroek

Samenwerking met DOCK en netwerkopbouw.
Hoogvliet Wijknetwerkopbouw
IJsselmonde Netwerkopbouw
Kralingen Crooswijk Netwerkopbouw
Noord Vijverhofstraat: Inloop, medische dienst, Spreekuur maatschappelijk werk Huiskameractiviteiten, veegploeg, nachtopvang, intramurale jongerenopvang. Samenwerking met Welzijn Noord Wijkcooperatie, De Banier e.a.
Overschie  Wijknetwerkopbouw

Prins Alexander

 Wijknetwerkopbouw

Preferent Leveren betekent dat men in de bovenstaande gebieden werkt aan het tot standkomen van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. De NAS wil in de preferente gebieden zoveel mogelijk wijknetwerken op bouwen i.s.m. andere organisaties, vrijwilligers en cliënten. Dit betekent ook dat de woonbegeleider van de NAS bekend is met het sociale- en wijknetwerk waar de cliënt woont.

De NAS heeft onderaannemersovereenkomsten met: Stichting Pluspunt; Leger des Heils. Humanitas, Care4You (onderdeel Humanitas thuiszorg) en CVD

Alle informatie is uiteraard in uitgebreide vorm op deze website te vinden. In februari 2018 lanceren wij een nieuwe website.

 

Kunstwerken

Intro in het kunstwerken blokje.

 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 1
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 2
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 3
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 4
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 5
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 6
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 7
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 8
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 9
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 10
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 11
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 12
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 13
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 14
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 15
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 16
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 17
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 18
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 19
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 20
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 21
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 22
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 23
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 24
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 25
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 26
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 27

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting