Wmo 2015: zorgaanbod van de Nico Adriaans Stichting

Nico Adriaans Stichting

De Nico Adriaans Stichting (NAS) biedt laagdrempelige hulpverlening aan mensen in de meest kwetsbare posities in Rotterdam. De NAS is specialist in de opvang van en omgang met de zeer moeilijke doelgroep van langdurige verslaafden die veelal ook psychiatrische problematiek heeft.  Voor verslaafden geldt dat ze, onder toezicht en medische begeleiding, gebruik kunnen maken van een zogenaamde gebruikersruimte. Voor een groot deel van hen heeft geen vertrouwen in hulpverlenende instanties, en niet of nauwelijks in staat en/of bereid zijn deel te nemen aan een programma gericht op middelenvrij functioneren. De NAS stelt zich dan ook tot doel om voor haar clienten een klimaat te scheppen waarin zij zich veilig kunnen voelen en een "thuis" ervaren. Daarmee wil de NAS een basis scheppen om met de bezoeker te komen tot gecontroleerd middelengebruik en hen van daaruit zo goed mogelijk laten participeren in de samenleving. Het met de bezoeker formuleren en realiseren van haalbare doelen staat daarbij voorop.

Daarnaast wordt hulp geboden aan andere mensen in de meest kwetsbare posities die als "thuisloze" behoefte hebben aan een gezellige huiskamer, een herberg in de stad Rotterdam.

Hiervoor heeft de NAS maatschappelijk werk, intra- en extramurale woonbegeleiding, laagdrempelige vormen van dagbesteding, een medische dienst en verpleegkundige consultatie beschikbaar. Voor jong-volwassenen biedt de NAS dit alles aan vanuit Via Kunst, een herberg voor de meest kwetsbare dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam.

De mensen die als niet verwijderbaar en ongedocumenteerden leven in Rotterdam ziet de NAS eveneens als leden van haar doelgroep. De NAS is momenteel een van de meest ervaren spelers in de begeleiding van deze mensen. De hulpverleners slagen er in om met deze veelal zwaar getraumatiseerde groep Rotterdammers het contact in stand te houden en speelt een belangrijke rol naar de GGD, Vreemdelingenpolitie, IND en Justitie.

Aanpak

In ieder mens heeft zijn eigen verhaal met een eigen logica. En er is altijd een reden waarom iemand is zoals die is, waarom iemand bepaalde keuzes heeft gemaakt, waarom iemand bijvoorbeeld zijn kwetsbaarheid als zwakte heeft ervaren en zich daarom afsluit, zich niet meer veilig voelt, en zich niet gedraagt zoals van hem wordt verwacht. Wanneer de innerlijke belevingswerelden van mensen niet op elkaar aansluiten, wordt een bezoeker, deelnemer, client of bewoner niet goed begrepen. Zijn manier van doen en woordgebruik dreigen misverstaan te worden. En dat is pijnlijk omdat daardoor geen zicht ontstaat op wat er leeft en hoe hulp geboden kan worden. En dat heeft gevolgen voor hoe begeleiding uitpakt: of er successen worden geboekt, en incidenten en afglijden in een neergaande spiraal voorkomen kunnen worden.

Bruggen tussen leefwerelden

Omdat de Nico Adriaans Stichting ziet dat winst te behalen is bij het goed begrijpen en doorgronden van de soms ingewikkelde leefwereld en logica waarin bewoners en bezoeker van de NAS vertoeven, wordt binnen de omgang met mensen continu gezocht naar het slaan van een brug tussen beide leefwerelden door middel van reflectie. Het stellen van vragen over wie een bezoeker of client is, hoe hij de wereld ziet en wat hem beweegt, kan sensitiviteit voor de ander bevorderen. Ten grondslag aan deze werkwijze ligt de zorgethiek. Dit wetenschappelijk kennisgebied ziet zorg als een actie die zijn basis vindt in de onderlinge relatie. Via relaties wordt uitgevonden wat een bewoner of client bezighoudt, wat er voor hem op het spel staat en hoe daar een goed antwoord op kan komen. Goede relaties slaan bruggen tussen leefwerelden en bevorderen dat clienten zich kunnen en durven laten zien. 

Contactgegevens:

Nico Adriaans Stichting

Vijverhofstraat 35 - 37 - 3032 SB Rotterdam

T. 010 4133929

Website: www.nasrotterdam.nl 

 

Gebieden waar de NAS actief is.

In onderstaand overzicht ziet u waar de NAS actief is.

Gebied                Preferent of standaard?  Bijzonderheden                         
Centrum preferent In het centrum bevinden zich de locaties Via Kunst aan de Karel Doormanstraat en in de Vijverhofstraat Thuishaven en de Huiskamer. Er zijn verder in het centrum twee begeleide woonvoorzieningen van de NAS.
Charlois standaard  
Delfshaven Preferent  Begeleide woonvoorziening.
Feijenoord standaard  
Hillegersberg/Schiebroek Preferent  
Hoek van Holland Standaard  
Hoogvliet Standaard  
IJsselmonde Standaard  
Kralingen Crooswijk Preferent  
Noord Preferent  
Overschie Preferent  
Pernis Standaard  

Prins Alexander

Preferent  

Rozenburg

Standaard  

Daar waar de NAS preferent is, biedt zij integrale zorg op alle resultaatgebeieden wel of niet in samenwerking met partners. Daarnaast probeert zij in de preferente gebeiden zoveel mogelijk sociale netwerken te bouwen tussen organisaties, vrijwilligers en clienten.

Tot slot. U kunt bij de NAS ook verschillende workshops volgen en meedoen aan activiteiten. Zie hier het programma.

Alle informatie is in uitgebreide vorm op deze website te vinden.

 

Kunstwerken

Intro in het kunstwerken blokje.

 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 1
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 2
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 3
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 4
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 5
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 6
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 7
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 8
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 9
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 10
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 11
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 12
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 13
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 14
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 15
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 16
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 17
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 18
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 19
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 20
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 21
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 22
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 23
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 24
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 25
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 26
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 27

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting