Medische dienst

Mensen in een kwetsbare situatie en geen eigen huisarts hebben, kunnen bij de medische dienst van de NAS terecht voor laagdrempelige eerstelijns gezondheids- en psychosociale zorg. Deze zorg is gericht op stabiliseren in termen van voorkomen van verergering, gerichte doorverwijzing en begeleiding bij bezoek aan een ziekenhuis in verband met noodzakelijke specialistische medische hulp. De medewerkers van de Medische Dienst leveren ondersteuning en begeleiding bij medicamenteuze behandeling van lichamelijke, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Waar mogelijk verwijzen zij cliënten door naar de GGZ of verslavingszorg. Medicatie beheer en uitgifte behoort ook tot de verantwoordelijkheden. Soms leveren de medewerkers 'bemoeizorg'. Dit kan omdat ze in staat zijn allereerst een vertrouwensband met de cliënt op te bouwen.

Een andere belangrijke taak is infectiepreventie en hygiëne. Intern gebeurt dit door toezicht op hygiëne en veilig gebruik van harddrugs in de daarvoor bestemde gebruikersruimte. Ook screenen ze alle bezoekers twee keer per jaar op TBC, dit in samenwerking met de GGD.

De verpleegkundige zorg is laagdrempelig. Doordat ze dagelijks meerdere malen aanwezig zijn in de gebruikersruimtes en de recreatieruimtes zien zij snel of een bezoeker van de dagopvang medische zorg nodig heeft.

Spreekuur

De Straatdokter van de GGD houdt spreekuur voor die bezoekers van de dagopvang die (nog) geen eigen huisarts hebben. De Medische Dienst van de NAS werkt op de locatie Vijverhofstraat en bestaat uit twee verpleegkundigen die dagelijks aanwezig zijn en de Straatdokter die één dag per week aanwezig is.

Cliënten van de NAS kunnen ook op andere spreekuren van de Straatdokter terecht wanneer hij spreekuur houdt op andere locaties in de stad.

De NAS ondersteunt de medische dienstverlening in de Pauluskerk met een arts en een ziekenverzorgster.

Kunstwerken

Intro in het kunstwerken blokje.

 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 1
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 2
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 3
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 4
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 5
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 6
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 7
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 8
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 9
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 10
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 11
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 12
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 13
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 14
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 15
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 16
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 17
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 18
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 19
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 20
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 21
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 22
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 23
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 24
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 25
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 26
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 27

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting