Maatschappelijk werk

In de Thuishaven en de woonprojecten (intramurale-  en extramurale woonbegeleiding) werken Activiteitenbegeleiders en Woonbegeleiders die direct ondersteund worden door Maatschappelijk Werkers. Zij bewaken de doelstellingen van de NAS op het niveau van de bezoekers, cliënten en bewoners en dragen suggesties aan voor de kwaliteit van de dagelijkse begeleiding.

Maatschappelijk Werkers van de NAS ondersteunen bezoekers en bewoners met hulpvragen bij complexe problematiek die voortkomt uit schulden, verslaving, psychiatrie, dakloosheid, gebrekkige sociale vaardigheden, werkloosheid, gebrek aan zingeving en in praktisch zin moeilijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer et cetera. De Maatschappelijk Werkers kennen de weg in de stad en werken nauw samen met andere zorginstellingen.

Maximale afstemming

De Maatschappelijk Werkers zijn de eerste dragers van de zorgethische visie van de NAS. Zij leveren samen met de Begeleiders en Toezichthouders zorg en begeleiding vanuit maximale afstemming met de cliënt. De leefwereld, logica, kwetsbaarheid en kracht van cliënten zijn vertrekpunt om de kwaliteit van hun bestaan te vergroten. Maatschappelijk Werkers proberen de leefsituatie van de cliënten te verbeteren door methodisch, diagnostisch en probleemoplossend te handelen.

Alle cliënten die door een Maatschappelijk Werker ondersteund worden krijgen een trajectplan waarin doelen, wensen, randvoorwaarden en de inzet van ketenpartners expliciet beschreven zijn. Het Maatschappelijk Werk van de NAS is laagdrempelig, duurzaam en cliëntgericht.

De Maatschappelijk Werkers bieden:

1. psychosociale hulpverlening die specifiek gericht is op de competenties van de cliënt,
2. concrete en informatieve hulpverlening,
3. onderzoek en rapportage,
4. signalering, belangenbehartiging, conflictbemiddeling en preventie,
5. casemanagement en zorgcoördinatie,
6. crisisinterventie en bemoeizorg.

Maatschappelijk Werkers ondersteunen hun collega’s binnen de NAS in het bewust hanteren van evenwicht tussen de behoeften en kansen van cliënten en een duidelijke afbakening van professionele interacties en risicovolle situaties.

Kunstwerken

Intro in het kunstwerken blokje.

 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 1
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 2
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 3
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 4
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 5
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 6
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 7
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 8
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 9
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 10
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 11
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 12
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 13
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 14
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 15
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 16
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 17
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 18
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 19
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 20
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 21
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 22
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 23
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 24
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 25
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 26
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 27

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting