Ambulante Woonbegeleiding en Project (z)Onder Dak

De NAS biedt ook in de eigen leefsituatie of woning begeleiding naar een zo groot mogelijk mate van zelfstandigheid. De Ambulant Woonbegeleiders begeleiden cliënten op basis van de eigen motivatie en mogelijkheden. Afspraken voor de begeleiding op diverse leefgebieden, leggen we vast in een zorg- en begeleidingsplan en we evalueren de voortgang ieder half jaar met alle betrokkenen.

Met een indicatie vanuit het programma Maatschappelijke Opvang van de gemeente, en/of een indicatie op basis van de AWBZ financieren we de Ambulante Woonbegeleiding.

We begeleiden cliënten in de volgende vormen van zelfstandig wonen:

 • Eigen huurwoning zonder voorwaarden.
 • (z)OnderDak: onder bepaalde voorwaarden heeft de gemeente een woning toegewezen.
 • WoonZorgOvereenkomst: tijdelijk en onder voorwaarden van ambulante woonbegeleiding, huurt een cliënt zelf een woning van een woningcorporatie.

Wat is het product/dienst?


 

Voor de laatste twee genoemde woonsituaties bestaat de mogelijkheid om bij voldoende ontwikkeling en goed functioneren de woning om te zetten naar een regulier huurcontract en/of autonome huisvesting.
Vanuit Ambulante Woonbegeleiding wordt er op basis van een zorg- en begeleidingsplan hulpverlening aangeboden die gericht is op vastgestelde leefgebieden. Elk half jaar wordt geëvalueerd in welke mate de afgesproken doelen zijn behaald en/of waar nog aandacht nodig is om de zelfredzaamheid te bevorderen.


Voor wie is het bedoeld?

Cliënten die een hulpverleningstraject zijn aangegaan binnen de Maatschappelijke Opvang en beschikken over een indicatie vanuit de gemeente (TTC) en/of een indicatie op basis van AWBZ hebben, komen in aanmerking voor Ambulante Woonbegeleiding. Cliënten moeten gemotiveerd zijn om toe te werken naar een voor de cliënt zo groot mogelijke vorm van zelfredzaamheid.

Hoe kunnen instanties / personen zich aanmelden? Wie is contactpersoon?

Aanmelding voor Ambulante Woonbegeleiding verloopt via de hulpverlening. Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijk Werk en vragen naar de verantwoordelijk medewerker voor Ambulante Woonbegeleiding.

Nico Adriaans Stichting
Afdeling: Maatschappelijk Werk
Vijverhofstraat 35
3032 SB Rotterdam
010 – 413 39 29  

Kunstwerken

Intro in het kunstwerken blokje.

 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 1
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 2
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 3
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 4
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 5
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 6
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 7
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 8
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 9
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 10
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 11
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 12
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 13
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 14
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 15
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 16
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 17
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 18
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 19
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 20
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 21
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 22
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 23
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 24
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 25
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 26
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 27

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting