Kleinschalig Pension Saftlevenstraat

Het kleinschalige pension Saftlevenstraat is een woonvoorziening waar cliënten tijdelijk wonen: maximaal 18 maanden. Het zijn cliënten die een tijdlang drugs hebben gebruikt en op het moment van aanmelding ten minste 6 maanden niet meer gebruiken. Zij zijn door de Traject Toewijzing Commissie (TTC).
Er zijn 11 kamers. Bewoners wonen zo veel mogelijk zelfstandig en er is op afstand begeleiding en ondersteuning beschikbaar. We verwachten dat de bewoners van de Saftlevenstraat minimaal 3 dagen in de week een dagbesteding hebben, gemotiveerd zijn om aan hun toekomst te werken en openstaan voor begeleiding.

De Begeleiders en Maatschappelijk Werkers maken samen met de bewoners afspraken over wat ze willen leren en waarbij ze geholpen willen en kunnen worden. Iedere bewoner heeft een eigen casemanager. Het is de bedoeling dat bewoners doorstromen naar een zelfstandige woonvorm. De afspraken worden vastgelegd in een begeleidingsplan dat  regelmatig geëvalueerd wordt en bijgesteld. Zij werken nauw samen met andere hulpverleningsinstanties.

Dagelijks is er van 9.00 tot 17 uur een Woonbegeleider op afstand beschikbaar.

Kunstwerken

Intro in het kunstwerken blokje.

 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 1
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 2
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 3
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 4
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 5
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 6
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 7
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 8
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 9
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 10
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 11
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 12
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 13
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 14
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 15
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 16
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 17
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 18
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 19
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 20
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 21
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 22
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 23
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 24
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 25
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 26
 • Kunstenaar onbekendKunstwerk 27

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting