Jongerenopvang

Op weg naar herstel

De NAS biedt verschillende vormen van intra- en semimurale begeleiding voor jongvolwassenen die dakloos zijn geworden en geen mogelijkheden meer hebben in hun netwerk om opgevangen te worden. Het merendeel van de jongeren komt binnen op verwijzing van het Rotterdamse Jongerenloket.
Vijverhofstraat
De woonvoorziening in de Vijverhofstraat biedt intramurale begeleiding aan 11 jongeren waarbij sprake is van een langdurige hulpverleningsgeschiedenis vanaf op jonge leeftijd. Ze zijn meestal thuisloos, logeren in een instabiele omgeving of leven op straat. Op de locatie is 24-uur toezicht. Elke jongere heeft een eigen kamer en deelt de overige voorzieningen met elkaar.
Watering 10
De gemeente Rotterdam werkt momenteel met de Nico Adriaans Stichting aan de realisatie van een woonvorm voor jongeren in Beverwaard. Deze voorziening met 21 plekken is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar met een intramurale ondersteuningsbehoefte. Het lukt niet om zelfstandig woonruimte, werk en/of studie te vinden en te behouden. Het gaat om jongvolwassenen die met begeleiding toewerken naar zelfstandig wonen en die niet verslaafd zijn aan drank of drugs.
Er komen daarnaast vijf plekken voor studenten in het pand, die de cliënten van de NAS een extra steuntje in de rug kunnen geven en die als goede buur een voorbeeld zijn. Verder is er gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week professionele begeleiding aanwezig.
Lees hier meer over deze nieuw te realiseren jongerenvoorziening.
Kapershoekseweg
In deze voormalige gemeentewerf in Hoogvliet wordt gewerkt aan een nieuwe semimurale woonvoorziening voor jongeren die toe zijn aan een volgende stap in hun traject richting herstel. In de voorziening is ruimte voor maximaal 13 jongeren. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Ze vinden het moeilijk door hun instabiele thuissituatie om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Hierbij krijgen ze begeleiding door de NAS waarbij de maatschappelijke dienstverleners en ambulante begeleiders gezamenlijk kijken met de jongeren wat zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan met een studie en/of woon- en werkvaardigheden aan te leren. Deze voorziening wordt gezien als een tussenstap naar echte zelfstandigheid. Een actuele verslaving aan drugs is een contra-indicatie.

Flexwonen

In Rotterdam is een proef voor flexwonen gestart om zo nog beter te voorzien in de vraag naar woningen. Het biedt uitkomst voor verschillende doelgroepen zoals studenten, jonge leraren, politieagenten, mannen die gescheiden zijn en jongeren die uitstromen uit een woonvoorziening. Ze worden ook weleens spoedzoekers genoemd. In 2022 krijgt de NAS een aantal van deze flexwoningen voor jongeren uit onze woonvoorzieningen.