Casemanager voorkomen huisuitzettingen

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen. Wij zetten mensen die tussen wal en schip vallen, op de kade. We werken krachtgericht en sluiten aan op wat de cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord. Binnen de organisatie werken circa 115 medewerkers, 9 stagiaires en zo’n 15 vrijwilligers.

De kernwaarden die door de hele organisatie doorleefd worden zijn: betrokkenheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en aansluiten.

Wij zijn per direct opzoek naar een:

Casemanager aanpak voorkomen huisuitzettingen

voor 36 uur per week.

Als casemanager word je door de NAS gedetacheerd in het Stedelijk Daklozen Team (SDT) Schiedam. Je gaat voorkomen dat (alleenstaande) ouders met kinderen uit huis worden  geplaatst. Je bent een professional die vanuit het wijkteam en daarbuiten werkt en je bent een specialist op het vlak van voorkomen van uithuisplaatsingen. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn woningcorporatie Woonplus, wijkondersteuningsteam, gemeente Schiedam en Stroomopwaarts (participatie, inkomen en schuldhulpverlening). In enkele  situaties zijn korte lijnen met Veilig Thuis of Jeugdbescherming essentieel.

Wat ga je doen en welke vaardigheden zijn belangrijk in je werk?

∙ aansluiten en contact leggen met doelgroep: LVB, multi-problematiek, stressvolle (gezins-)situaties;
∙ casemanagement; je voert en zet de acties uit, stelt gezamenlijk doelen op en verdeelt de taken, hetzij bij cliënt, bij u als trajectbegeleider en/of bij samenwerkingspartner;
∙ je bewaakt de voortgang van aanvragen schuldhulpverlening, inkomen stabiliteit bij Stroomopwaarts en doorbetaling huur aan Woonplus;
∙ je analyseert problematiek, je pakt voorliggende zaken aan zodat interventies gericht en effectief  worden ingezet;
∙ je stabiliseert de schuldensituatie onder andere door toeleiding naar schuldhulpverleningstraject en/of bewindvoerder, waarbij je de cliënt motiveert;
∙ je werkt naar duurzame oplossingen toe richting maximale zelfredzaamheid
∙ je werkt intensief samen met gemeente, wijkondersteuningsteam, Woonplus, Stroomopwaarts;
∙ je hebt een hands-on mentaliteit, je bent outreachend en doortastend: je kunt wisselen in werkmethoden;
∙ je kunt schakelen tussen operationeel en tactische vlak;
∙ je bent bekend met de principes van Mobility Mentoring en bemoeizorg.

Het is belangrijk dat je in staat bent om verschillende aspecten te zien van de risico’s en problemen waar iemand zich in bevindt en daar naar te handelen.
Verder moet je goed bekend zijn met andere sectoren waar ouders, kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, zoals:
∙ preventieve jeugdgezondheidszorg;
∙ opvoed- en opgroeiondersteuning;
∙ geestelijke gezondheidszorg voor kinderen (Jeugd-GGZ);
∙ problematiek van (licht) verstandelijk beperkten.

Wij komen graag met jou in contact als jij:
∙ een afgeronde HBO opleiding hebt (Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek);
∙ minimaal 1 jaar werkervaring hebt in een soortgelijke functie;
∙ beschikt over een analytisch vermogen om (complexe) hulpvragen te vertalen naar een hulpverleningsplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie;
∙ kennis hebt van en inzicht in de sociale kaart, recente hulpverleningsmethodieken en het hulpaanbod;
∙ kennis hebt van de normale ontwikkeling en opvoedvraagstukken omtrent kinderen;
∙ kennis hebt omtrent sociale zekerheid;
∙ ervaring hebt met psychosociale problematiek en begeleiding;
∙ kennis hebt en/of ervaring met maatschappelijke ontwikkelingen en de problematiek van deze specifieke doelgroep.

Wij bieden je:
∙ een dienstverband van 36 uur per week;
∙ een klein maar zeer betrokken team waar collegiale samenwerking, overleg en ondersteuning belangrijk is;
∙ de goede sfeer van ”onze NAS” als moederorganisatie;
∙ een organisatie die altijd in beweging is, waardoor het (ook) nooit saai is;
∙ de kans om te groeien en te werken aan deskundigheidsbevordering;
∙ salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. (Salarisschaal 8, CAO Sociaal Werk).

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Siavash Montazeri, teammanager Bemoeizorg, tel: 010-413 3929. Indien je belangstelling hebt voor deze functie en over de gevraagde kennis en vaardigheden beschikt, stuur dan je motivatiebrief en CV naar Petra van Nispen per e-mail naar sollicitatie@nasrotterdam.nl.

Scroll naar boven