De Nico Adriaans Stichting

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige haven, een plek waar je kunt schuilen bij dreigend gevaar. Gelukkig vinden de meeste mensen die veilige plek in hun directe omgeving. Bij een partner, gezin, familie, vrienden of  buren. Helaas zijn er ook mensen, zeker binnen de anonimiteit van de grote stad, die geen veilige haven hebben. De gemeente Rotterdam heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de opvang en ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties, zoals dak- en thuislozen. Er is veel professionele en vrijwillige hulp beschikbaar. Toch gaat het niet met alle mensen in kwetsbare situaties beter en sommigen vallen terug in bijvoorbeeld schulden, drugsgebruik en/of psychische klachten.

 

De NAS wil er voor deze mensen zijn. We erkennen dat sommige mensen niet in staat zijn om blijvend hun situatie te verbeteren en dat we als samenleving blij mogen zijn als die mensen op de onderste trede van een ladder blijven staan. De samenleving is te complex voor hen. De eigen problemen overstijgen alles. Zij begrijpen niets van wachtlijsten en voelen dat zij direct geholpen of opgenomen moeten worden. Helaas biedt de organisatie en financiering van de zorg onvoldoende flexibiliteit voor deze mensen.

Wij bieden opvang aan allen die elders niet terecht kunnen omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige haven, waar iemand naar je luistert en waar je jezelf kunt zijn en op adem kunt komen. De NAS biedt een tijdelijke overbrugging tot een meer gepaste vorm van opvang beschikbaar is. Allereerst bieden wij hen een maaltijd, een huiskamer, maatschappelijk werk ondersteuning, toegang tot medische zorg en een veilige gebruikersruimte voor de groep van chronisch verslaafden.

De  NAS is een veilige thuishaven met toegang tot professionele hulp om in geval van nood te kunnen ingrijpen. Voor sommigen zijn we een levenslang anker. Voor anderen bieden we voldoende vertrouwen en steun om zelf meer grip op hun leven te krijgendoor samen met begeleiders en lotgenoten het leven weer aan te kijken en nieuwe wegen naar buiten te vinden.

 

Contact

Nico Adriaans Stichting (NAS)
Vijverhofstraat 35-37
3032 SB
Tel. 010-413.39.29

info@nasrotterdam.nl

© 2014 Nico Adriaans Stichting